Sertificēti kartupeļi – ISCC sertifikāts

“Ādažu” čipsu zīmols saņēmis Starptautiskās ilgtspējas un oglekļa emisijas (ISCC) sistēmas sertifikātu ISCC Plus, kas apliecina – kartupeļi, kas izmantoti “Ādažu” čipsu produktu ražošanā atbilst ilgtspējīgas lauksaimniecības izejvielu ieguves, piegādes un ražošanas principiem.

Dalies:

Sertificētu izejvielu izmantošana ražošanā ir viens no pieciem mūsu ilgtspējas stratēģijas mērķiem.
ISCC Plus sertifikāts atteicas uz visu veidu lauksaimniecības un mežsaimniecības izejvielām, lauksaimniecības atkritumiem un pārstrādes atlikumiem, koncentrējoties uz izejvielu izsekojamību piegādes ķēdē. ISCC Plus sertifikācija nodrošina, ka uzņēmums un tā ražotā produkcija atbilst starptautiskām ekoloģiskās un sociālās ilgtspējas prasībām, veicina siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu un izsekojamību visā piegādes ķēdē.

Sertificēts tiek viss kartupeļu process sākot ar kartupeļu audzēšanu un iegūšanu, līdz to piegādei ražotnē un pārstrādāšanai gala produktā – čipsos. Pieci galvenie pamatprincipi, kas tiek vērtēti sertifikācijas procesā ietver izvērtējumu, pārliecinoties, ka tiek nodrošināta ilgtspējīga zemes izmantošana: tiek aizsargātas augsnes ar augstu bioloģiskās daudzveidības vērtību un veicināta dabiskās biosfēras aizsardzība, vai ievērota atbildīga ražošana, kas aizsargā gan augsni, gan ūdeni un gaisu, kā arī – sociālā ilgtspēja, kas ietver labu pārvaldības praksi un labus darba apstākļus strādājošajiem.
Orkla Latvija” meitas uzņēmums “Latfood Agro”, kas ir viens no lielākajiem kartupeļu piegādātājiem “Ādažu” čipsiem, ir pirmais no sadarbības partneriem, kas saņēmis ISCC Plus sertifikātu kartupeļiem.

Seko mums