Balvas no

Balvas no TET

TET balvu laimētāji

Nedēļas TOP30 labākie

Esi top un saņem

Lietošanas noteikumi

Kampaņas periods: 19.02.2024. — 07.04.2024.
 1. “Noķer kraukšķi un laimē” ir konkurss (turpmāk tekstā Konkurss), kuru organizē SIA “Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Pļavu iela 10, Baldone, Ķekavas nov., LV-2125– turpmāk Konkursa organizētājs. Konkursa pasūtītājs SIA “Guilty” reģistrācijas nr.: LV50003254051, juridiskā adrese: Stabu iela 10, Rīga, LV-1010.
 2. Konkursa norises kārtību, saskaņā ar esošajiem noteikumiem, nosaka Konkursa organizētājs un noteikumu ievērošana ir obligāta visiem Konkursa dalībniekiem.
 3. Konkursa norises teritorija – visa Latvijas Republikas teritorija.
  • Konkursā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs, kurš sasniedzis 16 gadu vecumu, jaunākām personām nepieciešama vecāku vai likumisko pārstāvju atļauja.
 1. Konkursa norises sākuma datums ir 2024. gada 19. februāris. Konkursa norises beigu datums ir 2024. gada 8. aprīlis. Dalības pieteikšana Konkursā: no 2024. gada 17. februāra plkst. 00:00 līdz 2024. gada 7. aprīlim plkst. 23:59.
  • Lai piedalītos konkursā, konkursa dalībniekam jāspēlē “Noķer kraukšķi un laimē”spēle mājaslapā cipsi.lv.
  • Pēc spēles, aizpildi reģistrēšanās anketu, anketā jānorāda vārds, segvārds, dalībnieka tālruņa numurs un e-pasts un jānorāda, kādu elektronikas balvu, no konkursā piedāvātajām, vēlās laimēt.
  • Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību Konkursā – vārds, segvārds, tālruņa numurs, e-pasts.
  • Starp visiem dalībniekiem, kas būs aizpildījuši reģistrācijas anketu, notiks izloze par izvēlēto elektronikas balvu.
  • Konkursa dalībnieks, kas nav laimējis vienā Konkursa izlozē var atkārtoti piedalīties Konkursā, spēlējot spēli un aizpildot reģistrēšanās anketu uz katru nākamo izlozi.
  • Viens Konkursa dalībnieks var laimēt tikai 1 (vienu) elektronikas balvu visās Konkursa izlozēs.
  • Spēlē spēli katru nedēļu, esi starp 30 labākajiem nedēļas spēles dalībniekiem (uzrādi labāko rezultātu) un saņem garantēto balvu – produktu grozu.
  • Iespēja saņemt garantēto balvu – produktu grozu, ir 1(vienu) reizi visa Konkursa laikā. Attiecīgi, dalībnieka laimestu saņem nākošais topā esošais dalībnieks, ja dalībnieks ieņem vietu Top 30 vairāk kā 1 (vienu) reizi.

Konkursa organizētājs var izslēgt no dalības jebkuru dalībnieku, ja Konkursa organizētājs uzskata, ka dalībnieks veicis negodīgas darbības, lai uzlabotu spēles rezultātus vai jebkā citādi manipulētu ar rezultātiem, iepriekš par to dalībnieku nebrīdinot.

 1. Lai piedalītos Konkursā, nav nepieciešams veikt pirkumu vai maksāt dalības maksu, reģistrācija Konkursā ir bez maksas.
  • Neveiksmīgas reģistrācijas gadījumā Konkursa dalībnieks par to tiek informēts un var labot datus, kamēr reģistrācija ir veiksmīga, pretējā gadījumā Konkursa dalībnieks netiek reģistrēts dalībai Konkursā.
 1. Konkursā nevar piedalīties SIA “Guilty” un SIA “Visas Loterijas” darbinieki un viņu ģimenes locekļi Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks / ģimenes loceklis ir piedalījies Konkursā, viņam balva netiek izsniegta.
 2. Konkursa norises laikā, Konkursa organizētājs veic noteiktu personas datu ievākšanu un apstrādi –
  • vārds, segvārds – šie dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Konkursa laimētā
  • tālruņa numurs, e-pastu – lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Konkursa reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Konkursa laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu.
 1. Balvu fonds:
  Balva Skaits
  Telefons Xiaomi 13T Pro 7
  Dators Asus VivoBook Go 15 4
  Putekļu sūcējs robots Roborock Q7 Max 4
  Produktu grozs* 210

  *Produktu grozs: Ādažu Čipsu produktu kaste, TET TV+ aktivizēšanas kods 30 dienām.

 

 1. Izlozes:
  Nr.p.k. Izlozes datums un laiks Periods par kādu notiek izloze Balva
  1. 26.02.2024.

  plkst. 11.00

  19.02.2024. plkst. 00.00 – 25.02.2024. plkst. 23.59 1 (viens) telefons;

  1 (viens) dators;

  1 (viens) robots

  2. 04.03.2024.

  plkst. 11.00

  26.02.2024. plkst. 00.00 – 03.03.2024. plkst. 23.59 1 (viens) telefons;

  1 (viens) robots

  3. 11.03.2024.

  plkst. 11.00

  04.03.2024. plkst. 00.00 – 10.03.2024. plkst. 23.59 1 (viens) telefons;
  26.02.2024. plkst. 00.00 – 10.03.2024. plkst. 23.59 1 (viens) dators;
  4. 18.03.2024.

  plkst. 11.00

  11.03.2024. plkst. 00.00 – 17.03.2024. plkst. 23.59 1 (viens) telefons;
  04.03.2024. plkst. 00.00 – 17.03.2024. plkst. 23.59 1 (viens) robots
  5. 25.03.2024.

  plkst. 11.00

  18.03.2024. plkst. 00.00 – 24.03.2024. plkst. 23.59 1 (viens) telefons;
  11.03.2024. plkst. 00.00 – 24.03.2024. plkst. 23.59 1 (viens) dators;
  6. 02.04.2024.

  plkst. 11.00

  25.03.2024. plkst. 00.00 – 31.03.2024. plkst. 23.59 1 (viens) telefons;
  18.03.2024. plkst. 00.00 – 31.03.2024. plkst. 23.59 1 (viens) robots
  7. 08.04.2024.

  plkst. 11.00

  01.04.2024. plkst. 00.00 –07.04.2024. plkst. 23.59 1 (viens) telefons;
  25.03.2024. plkst. 00.00 –07.04.2024. plkst. 23.59 1 (viens) dators;

 

 1. Izlozes nodrošina Konkursa organizētāja pilnvarotā puse SIA “Visas Loterijas”, Dzirnavu ielā 37 – 63, Rīgā, LV-1010.
 2. Izlozes tiks veiktas ar loteriju programmatūru “Premium”.
 3. Katras izlozes Laimētāji tiks publicēti izlozes dienā līdz plkst. 23.59. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts līdz 2024. gada 8. aprīļa plkst. 23.59. Mājaslapā www.cipsi.lv tiks publicēts laimētāja vārds un segvārds.
 4. Laimestu ieguvējs par laimesta saņemšanu tiks informēts personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts reģistrējoties Konkursam.
 5. Uzvarētāji var arī paši sazināties ar Konkursa organizētāja pilnvaroto pusi pa tālruni 67686540 darba dienās no 10:00 līdz 17:00 un vienoties par balvas saņemšanu.
 6. Balvas varēs saņemt pie Konkursa organizatora SIA “Visas Loterijas”, Dzirnavu ielā 37 – 63, Rīgā, LV-1010, līdz 2024. gada 22. aprīlim.Ja balvu ieguvējs nav ieradies pēc laimētās balvas līdz 2024. gada 22. aprīlim, balva bez jebkādas kompensācijas pāriet Konkursa pasūtītāja (SIA “Guilty”) īpašumā. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas.
 7. Lai saņemtu laimēto balvu, uzvarētājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte) un saņemtā SMS par laimestu. Ja Konkursa laimētāji nevar uzrādīt personas apliecinošu dokumentu un SMS par laimestu, vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Konkursa laikā veikto reģistrāciju, balva netiek izsniegta.
 8. Ja balvas ieguvējs ir jaunāks par 16 gadiem, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu un SMS par laimestu.
 9. Konkursa organizētājs neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvu.
 10. Konkursa dalībnieku iegūtās balvas netiek mainītas pret citām balvām, un balvu vērtība skaidrā naudā netiek kompensēta.
 11. Ar balvu saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
 12. Konkursa organizētāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Konkursa dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem Konkursa noteikumiem.
 13. Konkursa organizētāji nenes atbildību par Konkursa dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, ja nav ievēroti Konkursa noteikumi vai Konkursa dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Konkursa laimētājiem nav izdevies sazināties no Konkursa organizatora neatkarīgu iemeslu dēļ.
 14. Visas pretenzijas par Konkursa rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Konkursa organizētājam – SIA “Visas Loterijas”, (Dzirnavu ielā 37 – 63, Rīga, Latvija, LV-1010) vai elektroniski uz e-pastu info@loterijas.lv līdz 2024. gada 23. aprīlim ar norādi “KRAUKŠĶU konkurss”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.
 15. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2024. gada 23. aprīļa, netiek izskatītas un nerada juridiskas sekas.
 16. Konkursa organizētājs izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Konkursa organizētājs uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.
 17. Konkursa dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību spēlē ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētā Konkursa nosaukumu.
 18. Konkursa organizētāja un Konkursa dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Konkursa noteikumos. Piekrītot noteikumiem, dalībnieks apņemas tos ievērot.
 19. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Konkursu ir tikai informatīvs raksturs. Organizētājs patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas Konkursa noteikumos, lai nodrošinātu Konkursa drošu un godīgu norisi. Konkursa noteikumu izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas brīža.